02 246 34 85

PRODUCTEN

26 Apr 2018

Vokans erkend als GOB!

Vokans vzw is vanaf heden erkend als gespecialiseerd opleidings-, begeleidings- en bemiddelingscentrum. Wij ondersteunen werkzoekenden en werknemers met een arbeidsbeperking op de werkvloer aan de hand van werkplekleren en coaching.

Competenties versterken en het faciliteren van de nodige aanpassingen staat hier centraal. Met als uiteindelijk doel ‘werkbaar werk’. Ook werkgevers en collega’s bieden we de nodige ondersteuning om ervoor te zorgen dat het leren op de werkvloer en tewerkstelling mogelijk gemaakt wordt.

Voor meer informatie, klik hier:

WERKZOEKENDEN  I  WERKNEMERS  I  WERKGEVERS