02 246 34 85

PRODUCTEN

17 Jan 2018

Jobhunter/loopbaanbegeleider (m/v)

Vokans vzw is voor haar district Antwerpen & Vlaams-Brabant op zoek naar een

Jobhunter/loopbaanbegeleider (m/v)

Standplaats: Mechelen
Werkregio: Provincie Antwerpen en provincie Vlaams-Brabant

De jobhunter is, onder leiding van de districtmanager en kaderend binnen de missie en visie van Vokans verantwoordelijk voor de bemiddeling naar werk van klant-gebruikers.  Daarnaast staat hij garant voor het vinden van nieuwe medewerkers met specifieke competenties voor specifieke functies, voor werkgevers.

De loopbaanbegeleider is, onder leiding van de districtmanager, mee verantwoordelijk voor de uitbouw van een markt- en klantgerichte dienstverlening (vorming en opleiding, begeleiding en bemiddeling, competentiebeheer, screening en assessment, training, jobcoaching, taalcoaching, taalondersteuning, …), kaderend binnen de missie en de visie van Vokans.

De jobhunter/loopbaanbegeleider gaat hierbij mensgericht te werk, streeft het te behalen resultaat na, staat steeds open voor verandering en draagt op die manier bij tot het behalen van organisatieobjectieven en strategische doelstellingen.

Takenpakket

 1. U werkt resultaatsgericht 
 • Komt resultaatsverplichting, nl. aantal klant-gebruikers dat per maand moet uitstromen naar werk, na.
 • Zet concrete en gerichte instrumenten en acties in om dit resultaat te bespoedigen/te bereiken/te overstijgen.
 • Komt uit eigen beweging met alternatieven wanneer eerder ondernomen acties niet tot het gewenste resultaat leiden.
 • Neemt afgesproken maatregelen indien klant-gebruikers geen/onvoldoende inspanningen leveren.
 • Legt zelfstandig de voortgang en resultaat vast.
 1. U bemiddelt actief en succesvol tussen de klant-gebruiker en werkgever
 • Zoekt doelgericht relevante vacatures.
 • Ondersteunt, faciliteert en documenteert het zoek- en sollicitatiegedrag van de klant-gebruiker.
 • Begeleidt en coacht de klant-gebruiker (individueel of collectief) doelgericht.
 • Zoekt en vindt personen met specifieke competenties voor specifieke functies.
 • Maakt de match tussen het aanbod van de klant-gebruiker en de vraag van de werkgever.
 1. U werkt klantgericht 
 • Werkt steeds volgens de criteria die de klant-betaler vooropstelt met betrekking tot:
 • De financiële en administratieve afspraken
  • Het te bereiken resultaat
  • Aanpak en methodiek
  • De professionaliteitswaarborgen
  • De te bereiken doelgroep.
 • Zorgt voor een professionele aanpak en zet de juiste methodieken en materialen in en levert minstens de kwaliteit die de klant-betaler verwacht.
 • Behaalt op een zo efficiënt mogelijke manier de criteria die de klant-betaler vooropstelt.
 • Volgt de eigen klantgerichte aanpak op en evalueert die aanpak in functie van de verwachtingen van de klant-betalers. 
 1. U werkt aan de uitbouw van een netwerk 
 • Werkt belcampagnes uit voor het intern callcenter.
 • Bezoekt prospects en klant-betalers (met als doel het werven van vacatures en verkennen van verdere noden van de werkgever).
 • Geeft een duidelijke/volledige weergave van gesprekken met de (potentiële) klant-betalers.
 • Onderhoudt contacten pro-actief en investeert in klantenbinding.
 • Zoekt samenwerking met interne en externe partners. 
 1. U staat in voor de oriëntatie- en begeleiding van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt
 2. U bent verantwoordelijk voor de organisatie, ontwikkeling en het geven van vorming en opleiding aan werkzoekenden, werknemers en werkgevers
 3. U voert job-, taal- en loopbaancoaching uit
 4. U voert algemene administratieve taken uit
 5. U werkt binnen een team
 • Stemt af en werkt samen met andere jobhunters.
 • Stemt af en werkt samen met andere loopbaanbegeleiders.

Verwachte competenties 

 • Klantgericht werken
 • Resultaatgericht werken
 • Flexibel zijn
 • Organisatiebetrokken zijn
 • Zelfstandig werken, in teamverband
 • Communicatief vaardig zijn
 • Netwerken
 • Commercieel handelen
 • Initiatief nemen
 • Verantwoordelijk zijn
 • Plannen en organiseren
 • Inlevingsvermogen en inschattingsvermogen t.a.v. kansengroepen
 • Coaching- en begeleidingsvaardigheden
 • Pedagogische en didactische bekwaamheid
 • Probleemoplossend werken
 • Administratief en computervaardig zijn
 • Stressbestendig en dynamische inzetbaarheid in verschillende projecten.

Andere vereisten

Diploma Bachelor/A1

Graag veelvuldige verplaatsingen doen, werkgevers bezoeken en achter onze producten staan

Wat kunnen wij bieden 

Voltijdse tewerkstelling
Contract onbepaalde duur
Loon volgens vastgelegde barema’s (startloon: 2.418 euro)
Extralegale voordelen
Coaching, interne en externe opleidingsmogelijkheden
Dynamische werkomgeving

Sollicitatieprocedure

Schriftelijke sollicitatie via e-mail (motivatiebrief + CV) aan Veerle De Pelsmaecker via veerle.depelsmaecker@vokans.be vóór 16/02/2018

Voor bijkomende inlichtingen veerle.depelsmaecker@vokans.be