02 246 34 85

Open aanbod

Vokans Academy: persoonlijke effectiviteit

De opleiding persoonlijke effectiviteit is gericht op het verhogen van persoonlijke efficiëntie, verbetering van de werkplekorganisatie, het introduceren van een gemeenschappelijke werkfilosofie en het systematisch optimaliseren van de persoonlijke effectiviteit in (samen)werken en communiceren, waarbij de volgende resultaten kunnen worden behaald:

Zichtbaar: 

Transparante werkprocessen, doorstroming van (elektronische) informatie, overzicht op de werkvoorraad, structuur, overdraagbaarheid van informatie en proactieve planningen; een opgeruimde werkomgeving en een positieve werkhouding; betere samenwerking en communicatie.

Meetbaar:

Tot twee uur tijdswinst per dag.

Duurzaam:

Opwaartse positieve spiraal in werkplezier door vermindering van werkdruk en -stress. Het nemen van verantwoordelijkheid en geven van vertrouwen. Betere samenwerking en communicatie en een toename van de performance in alle resultaatgebieden.

Dag 1:  Training en werkplekbegeleiding

09:00 – 12:30: theorie met als thema’s o.a.: werkplekmanagement; scheiding werk en informatie; overzicht werkvoorraad; beslissen en kiezen; zelforganisatie en –sturing; automatische en bewuste werkgewoonten; communicatie; doelmatig gebruik van Outlook en e-mail.

Dag 2:  Training en werkplekbegeleiding

09:00 – 12:30: theorie met als thema’s o.a.: zelfmanagement en -sturing; samenwerking; communicatie; bewust sturen vanuit intenties; helderheid over gewenste resultaten in relatie tot tijd; waarden en gewenste resultaten; strategie; realistisch plannen; prioriteren; doelmatig gebruik van Outlook (plannen).

Opvolging: Personal coaching

Je krijgt 2 individuele digitale coachings van ca. 1 uur. Het is een combinatie van een (digitale) werkplekcheck en een coaching sessie. Hierin staat het erkennen en herkennen van werkgewoontes die niet functioneel zijn centraal. Men krijgt handvatten hoe hiermee om te gaan en nieuwe werkgewoontes aan te leren. Men kan steeds beter de persoonlijke kwaliteiten onderscheiden en de bijbehorende valkuilen voorkomen. De eerste resultaten zijn duidelijk aanwezig en zichtbaar; er wordt tijdswinst en verhoogd werkplezier ervaren.

 


Mechelen: 14/11 en 28/11 van 9u – 12u30
Gent: 24/11 en 5/12 van 9u – 12u30

€ 790 (excl. btw)

 

Ik schrijf me in