02 246 34 85

Privacy sollicitanten

PRIVACY VOORWAARDEN SOLLICITANTEN

Vokans vzw, Haachtsesteenweg 579 – 1030 Schaarbeek, gebruikt de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt om uw sollicitatie af te handelen of om u vacatures toe te sturen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten Vokans ter beschikking gesteld. Stuur ons alleen informatie die relevant en noodzakelijk is voor uw sollicitatie.

 

Gerichte sollicitatie

We bewaren uw gegevens gedurende het gehele sollicitatieproces. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor de betrokkenen tijdens de sollicitatieperiode.

Wanneer het sollicitatieproces leidt tot een arbeidsovereenkomst, worden de gegevens van uw sollicitatie- en selectieprocedure opgenomen in uw personeelsdossier.

Indien uw kandidatuur niet wordt weerhouden worden uw gegevens binnen 3 maanden vernietigd.

In sommige gevallen vragen we u of we uw gegevens in onze werfreserve mogen bijhouden. Als u dat toestaat, staan uw gegevens 1 jaar in onze sollicitantenbank. U bent dan beschikbaar als open sollicitant. Leidinggevenden kunnen deze sollicitantenbank inzien, uw gegevens opvragen en u eventueel benaderen voor een vacature. Na een jaar worden uw gegevens vernietigd.

 

Open sollicitatie

We bewaren uw gegevens gedurende 1 jaar in onze sollicitantenbank. Leidinggevenden kunnen deze sollicitantenbank inzien, uw gegevens opvragen en u eventueel benaderen voor een vacature. Na een jaar worden uw gegevens vernietigd.

 

Rechtsgronden

Wij baseren ons op de volgende rechtsgronden om uw persoonsgegevens te verwerken:

  • Op uw toestemming, die u op ieder moment kan intrekken. Deze intrekking heeft echter geen terugwerkende kracht op de reeds uitgevoerde verwerking.
  • Wanneer een dergelijke verwerking nodig is zowel voor de uitvoering van de overeenkomst als voor het nemen van eventuele precontractuele maatregelen in verband met een aanwerving.
  • Op het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke. Dit belang is uw kandidatuur te evalueren alvorens te beslissen u een job aan te bieden  en – wanneer de beslissing is om u niet aan te werven – uw persoonsgegevens gedurende een welbepaalde periode te bewaren (zie boven) teneinde contact met u te kunnen opnemen indien er in de toekomst mogelijkheden zijn die overeenkomen met uw profiel.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Vokans vzw neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

 

Rechten

U hebt het recht op toegang, rechtzetting, overdraagbaarheid, wissing of beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens.  Op elk moment kunt u uw rechten uitoefenen door een mail te sturen naar dpo@acv-csc.be. Indien u meent dat Vokans VZW niet in overeenstemming van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft gehandeld hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.