02 246 34 85

Ervaringsbewijs

ERVARINGSBEWIJS MENTORSCHAP

Heb jij de skills van een mentor? Laat ze verzilveren in een ervaringsbewijs!

Wat is een ervaringsbewijs?

Heb jij doorheen je leven en loopbaan talent of ervaring opgebouwd als mentor of opleider/begeleider, en wil je dit graag verzilveren via een officieel ervaringsbewijs? Dat kan!

In dit programma staat competentieontwikkeling centraal. Jouw sleutelcompetenties als mentor worden – zowel theoretisch als praktisch – onder de loep genomen.

Met het ervaringsbewijs van mentor sta jij sterker in je schoenen op de arbeidsmarkt. Je bewijst hiermee zwart op wit dat je de rol van mentor onder de knie hebt.

Ik schrijf me in

Kom ik in aanmerking?

Ben je werkzoekende, heb je de nodige vakkennis en spreek je voldoende Nederlands? Dan kom je zeker in aanmerking voor het ervaringsbewijs.

 
Hoeveel kost dit?

Als niet-werkende werkzoekende (ingeschreven bij VDAB) is dit volledig gratis.

Procedure

Na je inschrijving doorloop je de volgende fases:

Theoretisch luik

  1. Je ontvangt een informatiebrochure.
  2. Tijdens een (telefonische of digitale) intake overloopt de begeleider deze informatiebrochure en de verdere procedure met jou, zodat je je goed kan voorbereiden op je inschattingsgesprek.
  3. Twee à drie weken na de intake vindt het inschattingsgesprek plaats. Hier stel je samen met je begeleider je competentiefile samen.
  4. Binnen de drie kalenderdagen krijg je een advies van zinvolheid mee. Dit advies geeft jou een indicatie over je slaagkansen voor de praktijkopdrachten, maar is niet bindend. Je kan dus steeds zelf beslissen om al dan niet deel te nemen aan het praktisch luik.

Praktisch luik

  1. De praktijkopdrachten: je kiest een scenario naar keuze (administratie, onderhoud, productie, zorgverlening, verkoop, transport, …). Hieraan worden 3 beoordelingsopdrachten gekoppeld, verdeeld over verschillende deelopdrachten: situatiespelen, multiple choice en interview. Per opdracht worden de sleutelcompetenties van de opleider/begeleider gemeten door twee beoordelaars.
  2. Indien je slaagt, bekom je het ervaringsbewijs voor opleider en begeleider in bedrijven en organisaties. Indien je niet slaagt, is herkansing mogelijk.
 
Wat kan je al voorbereiden?
  • Je kan op voorhand zeker al op zoek gaan naar bewijsstukken van competenties, zoals een CV, een certificaat van een opleiding of bijscholing, referenties van collega’s, enz.
  • Raadpleeg ook de standaard voor opleider/begeleider van VDAB. Deze vertelt je meer over de verschillende succescriteria of taken die je per sleutelcompetentie onder de knie dient te hebben. De standaard komt enerzijds van pas tijdens het samenstellen van de competentiefile, anderzijds tijdens de praktijkproeven zelf.

Ik schrijf me in

 

 

Werkzoekenden