02 246 34 85

Werkgevers

Hieronder vindt u een overzicht van ons aanbod dat zich richt naar u als werkgever. Klik op de dienstverlening voor meer info.

Loopbaanbegeleiding
Wenst u uw medewerkers te versterken in hun loopbaan?

Loopbaanbegeleiding is een coachingstraject waarbij werknemers leren hoe ze hun loopbaan op een persoonlijk zinvolle manier kunnen ontwikkelen in relatie tot de snel evoluerende arbeidsmarkt. Wenst u uw medewerkers te versterken in hun loopbaan? Dan bent u bij Vokans aan het juiste adres.

Aan de hand van individuele coachingsgesprekken wordt de werksituatie onder de loep genomen. Tijdens de begeleiding brengt de loopbaancoach kwaliteiten, vaardigheden en drijfveren in kaart en zoekt, samen met de medewerker, hoe dit zich kan vertalen naar een werksituatie in overeenstemming met het in kaart gebrachte zelfbeeld. Men gaat m.a.w. op zoek naar de arbeidsrol die het beste aansluit bij de persoonlijkheid van de medewerker of men gaat na hoe een balans kan gevonden worden tussen de persoonlijkheid en de huidige job. Elke coaching eindigt in een persoonlijk ontwikkelingsplan, waarin loopbaandoelen neergeschreven worden, alsook de acties die nodig zijn om deze doelen te bereiken.

Vanaf 1 juli 2013 wordt loopbaanbegeleiding betaald met loopbaancheques. Heeft uw medewerker twaalf maanden ervaring in de voorbije twee jaar? Laat uw medewerker dan nu zijn loopbaancheques aanvragen via de site van de VDAB. Om de zes jaar heeft elke werknemer recht op twee loopbaancheques van vier uur begeleiding aan 40 euro per loopbaancheque.

Sinds 1 januari 2005 is Vokans door de Vlaamse Overheid erkend als centrum voor loopbaanbegeleiding. Het team van loopbaancoaches bij Vokans bestaat uit ervaren en vakbekwame mensen die zorgen voor een kwalitatief hoogstaande dienstverlening op maat.

Interesse? Contacteer de Vokans-afdeling in uw buurt.

 

Competentiebeheer
Heeft u vragen over het managen van uw medewerkers?

Vokans is trendsetter en expert op gebied van competentiebeheer voor bepaalde groepen. Dit is een vorm van personeels- en bedrijfsbeleid waarin de competenties van werknemers centraal staan. Een efficiënt competentiebeheer verhoogt de inzetbaarheid van werknemers en draagt bij tot hun persoonlijke ontwikkeling.

Vokans ondersteunt u in het ontwikkelen van competentiebeheer, op maat van uw bedrijf. We coachen u, opdat u uw eigen coachingskwaliteiten ten volle zal kunnen inzetten voor uw medewerkers.

Een greep uit ons ervaringsgericht aanbod:

 • Formele gesprekken voeren.
 • Professioneel onthaal van nieuwe medewerkers.
 • Constructieve feedback geven.
 • Omgaan met anderstalige werknemers op de werkvloer.
 • Starten met competentiemanagement: haal het beste uit je mensen.
 • Starten met coachend leiding geven.

Deze lijst is niet exhaustief. Voor meer info, contacteer de Vokans-afdeling in uw buurt.

Veel van onze methodieken, tools en producten kunnen op maat en naargelang uw behoeften aangepast worden aan uw werkcontext. Klik hier voor meer info over dit aanbod op maat.

Screening en assessment
Wenst u een duidelijker beeld te krijgen van uw (toekomstige) werknemer?

Een betrouwbaar beeld van de (sleutel)competenties van uw (toekomstige) medewerker is essentieel.  Op systematische wijze en met behulp van verschillende opdrachten observeren we concreet gedrag om deze competenties vast te stellen.  Zo kunnen we beoordelen hoe een kandidaat functioneert/zal functioneren en bieden we dus een voorspellende waarde aan.

Het principe van de juiste mensen op de juiste plaats is zeker niet nieuw. Nieuw zijn wel de uitdagingen waarmee werkzoekenden en werkgevers geconfronteerd worden om dit principe te realiseren.

Een aantal ontwikkelingen op de arbeidsmarkt maken immers dat:

 • de behoefte aan schoolse kennis en vaardigheden afneemt,
 • werknemers meer en meer met nieuwe taken geconfronteerd worden,
 • criteria die meer met de persoonlijkheid van een werknemer te maken hebben aan belang winnen.

Interesse? Contacteer de Vokans afdeling in uw buurt voor meer informatie.

Vokans is eveneens erkend als testcentrum voor bepaalde ervaringsbewijzen:

 • Monitor/begeleider in de beschutte en sociale werkplaatsen
 • Arbeidsconsulent
 • Opleider – begeleider in bedrijven en organisaties

Contacteer de Vokans-afdeling in uw buurt of surf naar www.ervaringsbewijs.be voor meer info.

Training op de werkvloer
Zoekt u een training voor uw medewerkers?

Vzw Vokans kan uw medewerkers professionaliseren door het aanbieden van trainingen rond beroepstechnische competenties en rond sociale vaardigheden en attitudes.

Een greep uit ons aanbod:

BEROEPSTECHNISCHE TRAININGEN

 • Veiligheid en ergonomie
 • Kennismaking met de computer
 • Plannen en organiseren
 • Poets- en strijktechnieken
 • Voedingsleer

ATTITUDETRAININGEN

 • Communicatietraining
 • Omgaan met stress
 • Assertiviteit
 • Conflicthantering
 • Deontologie en beroepshouding
 • Samenwerken in team
 • Omgaan met diversiteit
 • Evenwicht werk-privé

Dit aanbod is niet exhaustief. Voor meer info, contacteer de Vokans-afdeling in uw  buurt.

Heeft u een nieuwe werknemer in dienst?  Dan kan u mogelijks gebruik maken van gratis jobcoaching. Heeft u anderstalige werknemers in dienst? Dan kan u beroep doen op Nederlands op de werkvloer of taalcoaching.

Veel van onze methodieken, tools en producten kunnen op maat en naargelang uw behoeften aangepast worden aan uw werkcontext. Klik hier voor meer info over dit aanbod op maat.

Jobcoaching
Wenst u ondersteuning voor uw nieuwe werknemers?

Jobcoaching is een vrijwillige begeleiding van uw nieuwe werknemer door een bedrijfsexterne, neutrale coach met als doel duurzame tewerkstelling.

Wij zijn erop gericht om de inwerkingsperiode van uw nieuwe werknemer in uw bedrijf  te vereenvoudigen, om een vlotte integratie te bespoedigen en om de aanpassing aan de nieuwe werkomgeving te versnellen. De begeleiding gebeurt, indien mogelijk, op de werkvloer, in overleg met uzelf en de medewerker.

Vokans vzw is een door de overheid erkend centrum voor jobcoaching en kan terugvallen op jarenlange ervaring. Wij verzorgen een professionele dienstverlening met oog op resultaat.

Onze jobcoaches bezitten een ruime expertise en beschikkken over een uitgebreide toolbox waardoor ze kunnen inspelen op uw specifieke vraag op uw werkvloer.

Wenst u meer info over jobcoaching? Contacteer de Vokans-afdeling in uw buurt.

 

Taalondersteuning
Heeft u anderstalige werknemers in dienst?

Een gebrekkige kennis van het Nederlands bij uw werknemers kan een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling belemmeren. Communicatiestoornissen leiden tot fouten, misverstanden en/of onveilige situaties.

Daarom spant Vokans zich in voor een praktische kennis van het Nederlands in een arbeidssituatie. Hiervoor verzorgen wij taalcoaching op de werkvloer op maat van uw bedrijf en uw werknemer. Het doel van deze coaching is een effectiever gebruik van het Nederlands en een vlottere integratie op de werkvloer.

Deze dienstverlening is gratis, onder bepaalde voorwaarden.

Daarnaast bieden we ook nog Nederlands op de werkvloer aan. Dit is een opleiding Nederlands, die doorgaat in uw bedrijf, waarbij specifieke woordenschat wordt ingeoefend.

Wenst u meer te weten over taalondersteuning of over Nederlands op de werkvloer, contacteer dan de Vokans-afdeling in uw buurt.

Outplacement
Op zoek naar begeleiding voor een ontslagen werknemer?

Outplacement is een begeleiding die, in opdracht van de werkgever, aan de ontslagen werknemer wordt aangeboden om hem in staat te stellen om op korte termijn een nieuwe job te vinden of een activiteit als zelfstandige te beginnen.

Vzw Vokans biedt u deze begeleiding/coaching aan voor uw ontslagen werknemers. Op professionele wijze verlenen wij ondersteuning in het vinden van een andere job, die de deelnemer maximale kansen geeft op een nieuwe fase in de verdere loopbaan. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke verwachtingen van de outplacement deelnemer.

Outplacement bestaat uit drie modules, die in totaal max. 1 jaar in beslag nemen:

Loopbaanbegeleiding: het verkennen van de eigen situatie en het zelfonderzoek staat voorop. Hierbij worden een aantal vragen behandeld.

Sollicitatietraining en het opstellen van een Persoonlijk OntwikkelingsPlan.

(Job)coaching: aandacht voor de integratie in de nieuwe werkomgeving. Reflectie en aanpassing via coachingsgesprekken, al dan niet in samenspraak met de nieuwe werkgever, staan hier centraal.

Voor meer info, contacteer de Vokans-afdeling in uw buurt.

Aanbod op maat
Onze expertise in HRM als antwoord op uw specifieke vragen…

Wij luisteren naar uw moeilijkheden, vragen en uitdagingen binnen het HR-veld. Op basis daarvan gaan we na waar we u kunnen ondersteunen of welke vorming we u kunnen aanbieden.

Dankzij onze creativiteit en flexibiliteit houden we gegarandeerd rekening met sectoreigen aspecten én met uw organisatiespecifieke situatie.

Wij luisteren graag naar een nieuw idee en werken een innovatief voorstel voor u uit!

De kostprijs van dit aanbod varieert in functie van groepsgrootte, duur en frequentie.

Maak gebruik van deze financiering:

Voor werknemers:

 • Opleidingscheques

Voor bedrijven:

 • KMO portefeuille

Voor meer informatie over dit aanbod op maat, contacteer de Vokans-afdeling in uw buurt.

Open aanbod
Zoekt u een open opleiding?

Vokans vzw verzorgt ook opleidingen en trainingen in open aanbod. Bent u werkzoekende, werknemer of werkgever? U kan inschrijven voor de volgende thema’s en modules:

 • Open aanbod “Mentorschap”

Deze opleiding heeft tot doel de deelnemers vaardigheden bij te brengen op vlak van begeleiding, coaching en opleiding van leerlingen, cursisten of stagiairs in opleiding op de werkvloer.

Hier worden technieken aangeleerd om:

 1. Een opleidingsplan op te stellen
 2. Constructieve instructies en feedback te geven en afdoende te communiceren
 3. Vorderingen op te volgen, bij te sturen en te evalueren.

Module 1: eigenschappen en gedrag van een goede mentor

Module 2: werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan

Module 3: coachen, begeleiden en evalueren van medewerkers

   Kostprijs/dag: 125 euro

 • Open aanbod “Werken rond werkbaar werk”

Deze eendaagse opleiding heeft als doel leidinggevenden bewust te maken van de verschillende aspecten van werkbaar werk en hoe ze hun medewerkers hierin kunnen begeleiden en coachen. Hiervoor wordt vertrokken van de vier onderdelen van het huis van het werkvermogen. U krijgt tips en tricks mee voor het opzetten van een loopbaanbeleid of andere manieren om bewust met de waarden en competenties van de medewerkers om te gaan.

Module 1: Huis van het werkvermogen

Module 2: Loopbaanmanagement en implementatie van een loopbaanbeleid

   Kostprijs/dag:  125 euro

   Kostprijs inclusief handboek loopbaancoaching: 160 euro

 • Open aanbod “Starten met coachend leidinggeven”

Deze tweedaagse opleiding geeft u als startende leidinggevende een onderdompeling in de basisprincipes van het coachend leidinggeven. Communicatie, herkennen van competenties, leidinggeven op maat van de medewerker en de gepaste gesprekstechnieken kunnen hanteren voor het coachen en evalueren van medewerkers komen aan bod. U leert uzelf kennen als leidinggevende en focussen op competentieversterking om als leidinggevende aan de slag te gaan.

Module 1: Een competente leidinggevende

Module 2: Communicatie tussen leidinggevende en medewerker

Module 3: Omgaan met competenties

Module 4: Situationeel leidinggeven

Module 5: Coachen, begeleiden en evalueren van werknemers

   Kostprijs: 250 euro voor twee dagen

 • Open aanbod “Coachen van loopbaanvraagstukken”

Met deze opleiding wenst Vokans zicht te richten tot coaches die geloven in menselijk kapitaal en willen starten vanuit de kracht van hun werknemer/cliënt door het aanbieden van loopbaanbegeleiding of gelijkaardige dienstverleningen. Het vertrekpunt hierbij is het lemniscaatmodel van loopbaancoaching en het bijhorende handboek ‘Loopbaancoaching volgens de loopbaanlemniscaat’ van Vokans dat in 2012 werd uitgeroepen tot ESF-ambassadeur. Tijdens de opleiding raakt u meer vertrouwd met de achtergrond en het gebruik van het handboek, de werking van het lemniscaatmodel en zal u zelf diverse tools en instrumenten uittesten.

Module 1: Loopbaancoaching en gebruik van het lemniscaatmodel

Module 2: Aan de slag met instrumenten

   Kostprijs/dag: 180 euro, (inclusief handboek).

   PRAKTISCHE INFORMATIE:

Onze trainingen starten om 9u en eindigen om 16.30u. Enkel de training “mentorschap” start om 9u en eindigt om 17u. Tijdens de middag is er een broodjeslunch voorzien.

ERKENNINGEN:

Wij zijn erkende dienstverlener voor de KMO-portefeuille. Gelieve ons te verwittigen als u hiervan gebruik wenst te maken (niet mogelijk voor Mentorschap).

Na afloop van de opleiding ‘Mentorschap’ krijgen de deelnemers een bewijs van deelname dat erkend wordt om in aanmerking te komen voor de doelgroepvermindering voor mentor.

‘Starten met coachend leidinggeven’ is erkend in het kader van de toekenning van het functiecomplement aan kaderpersoneel van de gezondheidsdiensten.

INSCHRIJVINGSINFORMATIE:

Schrijf hier in of contacteer de Vokans afdeling in uw buurt.

We streven naar een minimale groepsgrootte van 6 deelnemers en maximum 12 deelnemers. Indien minder dan 6 deelnemers zijn ingeschreven, wordt de training geannuleerd.

Gratis annulatie is mogelijk tot max. twee weken voor de start van de training. Bij annulatie hierna wordt u de prijs per ingeschreven deelnemer aangerekend. U kan wel uw ingeschreven werknemer laten vervangen door iemand anders.

MEER INFORMATIE?

Een vraag, meer informatie of graag een opleiding op maat van uw onderneming?

Leen Van Nooten, stafmedewerker Vokans vzw. Tel. 02/2463491 of mail: leen.vannooten@vokans.be