02 246 34 85

Werkgevers

Hieronder vindt u een overzicht van ons aanbod dat zich richt naar u als werkgever. Klik op de dienstverlening voor meer info.

Aanbod op maat
Onze expertise in HRM als antwoord op uw specifieke vragen…

Wij luisteren naar uw moeilijkheden, vragen en uitdagingen binnen het HR-veld. Op basis daarvan gaan we na waar we u kunnen ondersteunen of welke vorming we u kunnen aanbieden.

Dankzij onze creativiteit en flexibiliteit houden we gegarandeerd rekening met sectoreigen aspecten én met uw organisatiespecifieke situatie.

Wij luisteren graag naar een nieuw idee en werken een innovatief voorstel voor u uit!

De kostprijs van dit aanbod varieert in functie van groepsgrootte, duur en frequentie.

Maak gebruik van deze financiering:

Voor werknemers:

 • Opleidingscheques

Voor bedrijven:

 • KMO portefeuille
 • Financiële tussenkomsten van sectorfondsen
 • Werkbaarheidscheques

Voor meer informatie over dit aanbod op maat, contacteer de Vokans-afdeling in uw buurt.

Loopbaanbegeleiding
Wenst u uw medewerkers te versterken in hun loopbaan?

Loopbaanbegeleiding is een coachingstraject waarbij werknemers leren hoe ze hun loopbaan op een persoonlijk zinvolle manier kunnen ontwikkelen in relatie tot de snel evoluerende arbeidsmarkt. Wenst u uw medewerkers te versterken in hun loopbaan? Dan bent u bij Vokans aan het juiste adres.

Aan de hand van individuele coachingsgesprekken wordt de werksituatie onder de loep genomen. Tijdens de begeleiding brengt de loopbaancoach kwaliteiten, vaardigheden en drijfveren in kaart en zoekt, samen met de medewerker, hoe dit zich kan vertalen naar een werksituatie in overeenstemming met het in kaart gebrachte zelfbeeld. Men gaat m.a.w. op zoek naar de arbeidsrol die het beste aansluit bij de persoonlijkheid van de medewerker of men gaat na hoe een balans kan gevonden worden tussen de persoonlijkheid en de huidige job. Elke coaching eindigt in een persoonlijk ontwikkelingsplan, waarin loopbaandoelen neergeschreven worden, alsook de acties die nodig zijn om deze doelen te bereiken.

Loopbaanbegeleiding kan je betalen met loopbaancheques. Ben je werknemer of zelfstandige en heb je minstens 84 maanden of zeven jaar gewerkt? Vraag dan je loopbaancheques aan via de site van VDAB. Om de zes jaar heb je recht op twee loopbaancheques: met de eerste cheque kan je vier uur begeleiding volgen, de tweede cheque geeft recht op drie uur begeleiding. In totaal kan je dus zeven uur loopbaanbegeleiding aanvragen. Per cheque betaal je € 40.

Sinds 1 januari 2005 is Vokans door de Vlaamse Overheid erkend als centrum voor loopbaanbegeleiding. Het team van loopbaancoaches bij Vokans bestaat uit ervaren en vakbekwame mensen die zorgen voor een kwalitatief hoogstaande dienstverlening op maat.

Interesse? Contacteer de Vokans-afdeling in jouw buurt.

Competentiebeheer
Heeft u vragen over het managen van uw medewerkers?

Vokans is trendsetter en expert op gebied van competentiebeheer voor iedereen. Dit is een vorm van personeels- en bedrijfsbeleid waarin de competenties van werknemers centraal staan. Een efficiënt competentiebeheer verhoogt de inzetbaarheid van werknemers en draagt bij tot hun persoonlijke ontwikkeling.

Vokans ondersteunt u in het ontwikkelen van competentiebeheer, op maat van uw bedrijf. We coachen u, opdat u uw eigen coachingskwaliteiten ten volle zal kunnen inzetten voor uw medewerkers.

Een greep uit ons ervaringsgericht aanbod:

 • Formele gesprekken voeren.
 • Professioneel onthaal van nieuwe medewerkers.
 • Constructieve feedback geven.
 • Omgaan met anderstalige werknemers op de werkvloer.
 • Starten met competentiemanagement: haal het beste uit je mensen.
 • Starten met coachend leiding geven.
 • Opleiding mentorschap.

Deze lijst is niet exhaustief. Voor meer info, contacteer de Vokans-afdeling in uw buurt.

Veel van onze methodieken, tools en producten kunnen op maat en naargelang uw behoeften aangepast worden aan uw werkcontext.

Screening en assessment
Wenst u een duidelijker beeld te krijgen van uw (toekomstige) werknemer?

Een betrouwbaar beeld van de (sleutel)competenties van uw (toekomstige) medewerker is essentieel.  Op systematische wijze en met behulp van verschillende opdrachten observeren we concreet gedrag om deze competenties vast te stellen.  Zo kunnen we beoordelen hoe een kandidaat functioneert/zal functioneren en bieden we dus een voorspellende waarde aan.

Het principe van de juiste mensen op de juiste plaats is zeker niet nieuw. Nieuw zijn wel de uitdagingen waarmee werkzoekenden en werkgevers geconfronteerd worden om dit principe te realiseren.

Een aantal ontwikkelingen op de arbeidsmarkt maken immers dat:

 • de behoefte aan schoolse kennis en vaardigheden afneemt,
 • werknemers meer en meer met nieuwe taken geconfronteerd worden,
 • criteria die meer met de persoonlijkheid van een werknemer te maken hebben aan belang winnen.

Interesse? Contacteer de Vokans-afdeling in uw buurt voor meer informatie.

Vokans is eveneens erkend als testcentrum voor bepaalde ervaringsbewijzen:

 • Opleider – begeleider in bedrijven en organisaties

Contacteer de Vokans-afdeling in uw buurt.

Training op de werkvloer
Zoekt u een training voor uw medewerkers?

Vzw Vokans kan uw medewerkers professionaliseren door het aanbieden van trainingen rond beroepstechnische competenties en rond sociale vaardigheden en attitudes.

Een greep uit ons aanbod:

BEROEPSTECHNISCHE TRAININGEN

 • Veiligheid en ergonomie
 • Kennismaking met de computer
 • Plannen en organiseren
 • Poets- en strijktechnieken
 • Voedingsleer

ATTITUDETRAININGEN

 • Communicatietraining
 • Omgaan met stress
 • Assertiviteit
 • Conflicthantering
 • Deontologie en beroepshouding
 • Samenwerken in team
 • Omgaan met diversiteit
 • Evenwicht werk-privé

Dit aanbod is niet exhaustief. Voor meer info, contacteer de Vokans-afdeling in uw  buurt.

Heeft u een nieuwe werknemer in dienst? Dan kan u mogelijks gebruik maken van jobcoaching. Heeft u anderstalige werknemers in dienst? Dan kan u beroep doen op Nederlands op de werkvloer of taalcoaching.

Veel van onze methodieken, tools en producten kunnen op maat en naargelang uw behoeften aangepast worden aan uw werkcontext.

Jobcoaching
Wenst u ondersteuning voor uw nieuwe werknemers?

Jobcoaching is een vrijwillige begeleiding van uw nieuwe werknemer door een bedrijfsexterne, neutrale coach met als doel duurzame tewerkstelling.

Wij zijn erop gericht om de inwerkingsperiode van uw nieuwe werknemer in uw bedrijf  te vereenvoudigen, om een vlotte integratie te bespoedigen en om de aanpassing aan de nieuwe werkomgeving te versnellen. De begeleiding gebeurt, indien mogelijk, op de werkvloer, in overleg met uzelf en de medewerker.

Vokans vzw is een door de overheid erkend centrum voor jobcoaching en kan terugvallen op jarenlange ervaring. Wij verzorgen een professionele dienstverlening met oog op resultaat.

Onze jobcoaches bezitten een ruime expertise en beschikkken over een uitgebreide toolbox waardoor ze kunnen inspelen op uw specifieke vraag op uw werkvloer.

Wenst u meer info over jobcoaching? Contacteer de Vokans-afdeling in uw buurt.

Taalondersteuning
Heeft u anderstalige werknemers in dienst?

Een gebrekkige kennis van het Nederlands bij uw werknemers kan een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling belemmeren. Communicatiestoornissen leiden tot fouten, misverstanden en/of onveilige situaties.

Daarom spant Vokans zich in voor een praktische kennis van het Nederlands in een arbeidssituatie. Hiervoor verzorgen wij taalcoaching op de werkvloer op maat van uw bedrijf en uw werknemer. Het doel van deze coaching is een effectiever gebruik van het Nederlands en een vlottere integratie op de werkvloer.

Daarnaast bieden we ook nog Nederlands op de werkvloer aan. Dit is een opleiding Nederlands, die doorgaat in uw bedrijf, waarbij specifieke woordenschat wordt ingeoefend.

Wenst u meer te weten over taalondersteuning of over Nederlands op de werkvloer, contacteer dan de Vokans-afdeling in jouw buurt.

GOB
Gespecialiseerd werkplekleren en gespecialiseerde jobcoaching

Als GOB werken we voor zowel werkzoekenden als werknemers en hun werkgevers en naaste collega’s door het aanbieden van gespecialiseerd werkplekleren en gespecialiseerde jobcoaching.

De focus bij het gespecialiseerd werkplekleren ligt op het versterken van competenties op de werkvloer en het opbouwen van werkervaring binnen een reële arbeidsmarktomgeving om zo de afstand naar de arbeidsmarkt te verkleinen en de transitie naar tewerkstelling te faciliteren.

Tijdens gespecialiseerd werkplekleren loopt de werkzoekende een stage in jouw bedrijf om praktijkervaring op te doen. We doen dit door de werkzoekende rechtstreeks op de werkvloer te begeleiden alsook ondersteuning te bieden aan jou als werkgever. Bij een succesvolle stage kan het eindresultaat dan aanwerving zijn van de werkzoekende in jouw bedrijf.

Met gespecialiseerde jobcoaching zetten we in op ondersteuning die nodig is bij aanwerving en jobbehoud. Het gaat bij dit laatste om werknemers die al langere tijd in dienst zijn en die dreigen uit te vallen omwille van een ziekte, beperking, gezondheidsproblemen, of omwille van een verandering van de werkomgeving. Daarom is er nood aan coaching en/of aan aanpassingen op de werkvloer.

Het traject richt zich op de reële werkvloer, op het verhogen van de inzetbaarheid, op ondersteuning van de directe werkomgeving in het omgaan met de ondersteuningsnood en/of de impact van een beperking (die vaak blijvend is of verandert in de loop der tijd) en ev. op heroriëntering naar een nieuwe werkplek.

Wens je meer informatie? Neem contact op met jouw regio:

 • Oost- en West-Vlaanderen: 09 265 44 83
 • Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg: 015 71 85 65

Outplacement
Op zoek naar begeleiding voor een ontslagen werknemer?

Outplacement is een begeleiding die, in opdracht van de werkgever, aan de ontslagen werknemer wordt aangeboden om hem in staat te stellen om op korte termijn een nieuwe job te vinden of een activiteit als zelfstandige te beginnen.

Vzw Vokans biedt u deze begeleiding/coaching aan voor uw ontslagen werknemers. Op professionele wijze verlenen wij ondersteuning in het vinden van een andere job, die de deelnemer maximale kansen geeft op een nieuwe fase in de verdere loopbaan. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke verwachtingen van de outplacement deelnemer.

Outplacement bestaat uit drie modules, die in totaal max. 1 jaar in beslag nemen:

Loopbaanbegeleiding: het verkennen van de eigen situatie en het zelfonderzoek staat voorop. Hierbij worden een aantal vragen behandeld.

Sollicitatietraining en het opstellen van een Persoonlijk OntwikkelingsPlan.

(Job)coaching: aandacht voor de integratie in de nieuwe werkomgeving. Reflectie en aanpassing via coachingsgesprekken, al dan niet in samenspraak met de nieuwe werkgever, staan hier centraal.

Voor meer info, contacteer de Vokans-afdeling in jouw buurt.