Werkgevers

Hieronder vindt u een overzicht van ons aanbod dat zich richt naar u als werkgever. Klik op het project voor meer info.

➔    Werving en selectie
Hebt u veel openstaande vacatures in uw organisatie, maar weinig sollicitanten?


➔    Onboarding – jobcoaching
Botst u op tijdsgebrek om nieuwe medewerkers grondig in te werken en op te leiden?


➔    Leren en ontwikkelen
Krijgt u te maken met gedemotiveerd personeel en ziekteverzuim?


➔    Taalcoaching
Heeft u anderstalige medewerkers in dienst? Wilt u werken aan vlottere communicatie in uw organisatie?


➔    Leiderschap en mentoring
Krijgt uw organisatie te maken met verandering? Wilt u de teamwerking verbeteren?


➔    Re-integratie en heroriëntatie
Vallen medewerkers uit omwille van burn-out of ziekte? Zitten uw medewerkers nog op de juiste plaats?


➔    Outplacement
Op zoek naar een begeleiding voor een ontslagen werknemer?