Wie zijn we

Welkom op vokans.be!

Vokans (voluit Vormings- en OpleidingsKANSen) vormt sinds 1991 de brug tussen werkgevers, werknemers en werkzoekenden (= de 3 w’s). Als vzw werken we zowel op Vlaams, Brussels, regionaal als lokaal niveau. Hoewel we onder de paraplu van het ACV huizen, streven we ondernemerschap en een autonome werking na.
 

Bij Vokans zijn we bedreven in het ontwikkelen van huidig en toekomstig menselijk kapitaal, in al haar dimensies. Werken is voor ons de belangrijkste factor in de sociale integratie en persoonlijke ontwikkeling, maar is vooral de motor van economische groei. Met een ervaren en gemotiveerd team zorgen we voor rendement bij onze 3 w’s. Met onze authentieke, pure aanpak en onze uiteenlopende achtergrondervaring, motiveren we een diverse groep van mensen om met plezier te werken.

Enerzijds: werkgevers en leidinggevenden ondersteunen op de werkvloer in het selecteren, aanwerven en opleiden van personeel, werkplekleren, leidinggeven, mensen leren evalueren en competentiemanagement.

Anderzijds: vormen, opleiden, trainen, begeleiden en coachen van mensen om zo hun competenties te versterken en hun tewerkstellingskansen te verhogen.

 

Durven anders denken en doen

Innovatie en flexibiliteit, klant- en marktgericht werken zijn voor ons kernbegrippen. Zo boetseren wij een hybride oplossing en aanpak op maat van uw noden: digitaal, face-to-face, blended, etc.

We helpen u bij het motiveren van medewerkers, meer resultaatgericht werken, breder inzetbaar personeel, langer met de glimlach werken en zoeken naar werkbaar werk.

De Vokans-waarheden:

  • We zijn meer dan 25 jaar gevalideerd partner van de Vlaamse Overheid.
  • We zijn gedeeltelijk gesubsidieerd, dus financieel interessant.
  • We zijn lokaal verankerd en regionaal ingebed (dus we spreken dezelfde taal).
  • We maken tijd voor de klant en streven naar een duurzame samenwerking.
  • Onze klanten hebben naam en faam (vraag gerust referenties).
  • We werken op maat van de klant: we zijn zowel flexibel in ons aanbod als in de uitvoering van de opdrachten.
  • We bevragen onze klanten, we bouwen aan een klantenrelatie en ons dienstenpakket is marktconform.
  • We zijn gedreven, ondernemend en trendsetter in onze opleidingssector.

Onze klanten hebben naam en faam!

Ontdek hoe werkgevers, werknemers en werkzoekenden onze dienstverleningen ervaren.

Bekijk onze testimonials