02 246 34 85

Werknemers

Hieronder vindt u een overzicht van ons aanbod dat zich richt naar jou als werknemer. Klik op de dienstverlening voor meer info.

Jobcoaching
Op zoek naar ondersteuning in je nieuwe job?

Jobcoaching is een vrijwillige begeleiding van een nieuwe werknemer en zijn werkgever door een bedrijfsexterne, neutrale coach, met als doel een duurzame tewerkstelling.

Wij zijn erop gericht om de inwerkingsperiode in je bedrijf te vereenvoudigen en de aanpassing aan je nieuwe werkomgeving te versnellen. De begeleiding gebeurt, indien mogelijk, op de werkvloer, in overleg met je werkgever.

Vokans vzw is een door de overheid erkend centrum voor jobcoaching en kan terugvallen op jarenlange ervaring. Wij verzorgen een professionele dienstverlening met oog op resultaat.

Onze jobcoaches bezitten een ruime expertise en beschikken over een uitgebreide toolbox waardoor ze kunnen inspelen op jouw specifieke vraag.

Deze dienstverlening is gratis, indien je nog geen 12 maanden in dienst bent en behoort tot één van onze doelgroepen (laaggeschoolden, 50-plussers, allochtonen en arbeidsgehandicapten).

Is je kennis van het Nederlands eerder beperkt? Geen probleem! We bieden ook taalcoaching op de werkvloer aan.

Voor meer info over jobcoaching, contacteer de Vokans-afdeling in jouw buurt.

Loopbaanbegeleiding
Wil je inzicht in jezelf verwerven en de juiste loopbaankeuzes maken?

Loopbaanbegeleiding leert je hoe je je loopbaan op een persoonlijk zinvolle manier kan ontwikkelen in relatie tot de snel evoluerende arbeidsmarkt. Heb je een prangende loopbaanvraag en wens je begeleiding bij het oplossen van deze vraag? Dan ben je bij Vokans aan het juiste adres.

Aan de hand van individuele coachingsgesprekken neem je, samen met een professionele coach, je werksituatie onder de loep. De loopbaancoach helpt je om tot een nieuw perspectief op jezelf en jouw situatie te komen. Tijdens de begeleiding breng je je kwaliteiten, vaardigheden en drijfveren in kaart en zoek je naar een job die in overeenstemming is met jouw in kaart gebrachte zelfbeeld. Je gaat m.a.w. op zoek naar de arbeidsrol die het beste aansluit bij je persoonlijkheid of je gaat na hoe je een balans kunt vinden tussen je persoonlijkheid en de job die je uitvoert.

Iedere coaching is afgestemd op het individu, de oefeningen worden steeds gekozen in functie van je persoonlijkheid en je specifieke (werk)situatie, vraag of probleem. Elke coaching eindigt in een persoonlijk ontwikkelingsplan, waarin je loopbaandoelen neergeschreven worden, alsook de acties die nodig zijn om deze doelen te bereiken.

Vanaf 1 juli 2013 kan je loopbaanbegeleiding betalen met loopbaancheques. Ben je werknemer of zelfstandige en heb je minstens twaalf maanden werkervaring in de voorbije twee jaar? Vraag dan nu je loopbaancheques aan via de site van de VDAB. Om de zes jaar heb je recht op twee loopbaancheques van vier uur begeleiding aan 40 euro per loopbaancheque.

Sinds 1 januari 2005 is Vokans een erkend loopbaancentrum. Het team van loopbaancoaches bij Vokans bestaat uit ervaren en vakbekwame mensen die zorgen voor een kwalitatief hoogstaande dienstverlening op maat.

Interesse? Contacteer de Vokans-afdeling in jouw buurt of neem contact op met leen.vannooten@vokans.be / bel 02/246 34 91

Ben je niet tevreden of heb je klachten over de verkregen loopbaanbegeleiding?
Laat het ons weten en we zoeken zo snel mogelijk naar een oplossing.
Mail leen.servranckx@vokans.be of bel 02/246 34 91.

Cursussen en infoavonden rond stress en burn-out: www.acv-online.be/stress-en-burn-out

Loopbaanbegeleiding topsport
Je koos en kiest voor je passie. Passie… de spil voor elke job!

Weet dat deze passie ook dé sleutel is voor je verdere loopbaan want na topsport komt er een nieuw hoofdstuk in je leven. De loopbaancoach van VoKans bekijkt samen met jou vanuit je passie alle mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Volg nu loopbaanbegeleiding topsport!
Tijdens de loopbaanbegeleiding voor topsporters word je uitgedaagd om je zelfkennis en zelfinzicht te vergroten om zo het allerbeste uit jezelf te kunnen halen. Waar ben ik écht goed in (binnen of buiten de sport)? Waar loop ik tegenaan? Hoe kan ik deze barrière opheffen? Welke job matcht met mijn sterktes en mijn persoonlijkheid? Welke opleiding kan ik volgen om meer kans te krijgen op de job die ik later graag wil doen? Is dit combineerbaar met topsport of plan ik dit later in?

VoKans biedt hiervoor een gepaste ondersteuning. Daarbij starten we altijd vanuit jouw specifieke vraag als topsporter en starten we een gepersonaliseerd begeleidingstraject op. We bieden jou een klankbord om tot een groter zelfinzicht te komen op vlak van competenties, persoonlijkheid en waarden. Via coachingsgesprekken, reflectieoefeningen en loopbaantools helpen we je loopbaanbeslissingen op een bewuste manier te nemen.

Daarnaast begeleiden we jou om tot een realistische visie te komen op de arbeidsmarkt en leren we je de nodige vaardigheden aan om de arbeidsmarkt te betreden (sollicitatietips, CV, gebruik maken van netwerk …). Aan het einde van de begeleiding stellen we samen een Persoonlijk Ontwikkelingsplan op om jouw loopbaandoelen te bereiken.

Interessant? Doen!

Elke topsporter kan gratis gebruik maken van 8 uur Loopbaanbegeleiding Topsport en dit doen we over heel Vlaanderen.
Je wordt aanschouwd als (ex-)topsporter als je opgenomen bent (of max. 2 jaar geleden was) in een ontwikkelings- of een prestatieprogramma van je sportfederatie of als je tewerkgesteld bent (of max. 2 jaar geleden was) als topsporter.

 • Als je tewerkgesteld bent (als topsporter of in combinatie met topsport) kan je loopbaanbegeleiding volgen met de loopbaancheques van VDAB. Een terugbetaling hiervan kan je na het traject aanvragen via: Stijn.Boeykens@acv-csc.be
 • Als je niet tewerkgesteld bent, kan je tevens bij Vokans terecht voor 8 uur individuele coaching. Dit gebeurt in samenwerking met VDAB en Sport Vlaanderen.

Meer informatie? Neem hiervoor contact op met Vokans:

Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg: 015 71 85 61 of antwerpen@vokans.be
Oost- en West-Vlaanderen: 09 265 44 83 of oost-vlaanderen@vokans.be

En neem een kijkje bij Sport Vlaanderen.

Ervaringsbewijzen
Wens je je ervaring officieel te laten erkennen om sterker te staan op de arbeidsmarkt?

Een beroep kun je op verschillende manieren leren. Door het uit te oefenen natuurlijk, maar ook door een opleiding te volgen of in je vrije tijd actief te zijn. Zo doe je ervaring op en word je goed in je job. Soms wil je dit ook kunnen bewijzen, maar dit is moeilijk als je geen attest of diploma kan voorleggen. Met het ervaringsbewijs bewijs je wat je in je mars hebt!

Dit project wordt gefinancierd vanuit ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.

Vokans is erkend als testcentrum voor volgende ervaringsbewijzen:

 • Begeleider in de buitenschoolse kinderopvang

Voor personen die 2,5- tot 12 jarigen vóór en na school en tijdens vakantieperiodes begeleiden.

 • Begeleider/monitor in de beschutte en sociale werkplaatsen

Voor mensen die relevante ervaring kunnen aantonen met het begeleiden van en het leiding geven aan werknemers in een beschutte en/of sociale werkplaats in de uitvoering van hun werk.

 • Arbeidsconsulent

Voor mensen die ervaring hebben met het coachen van werkzoekenden/werkgevers tijdens hun zoektocht naar werk of werknemers, dit in functie van een doordachte en duurzame tewerkstelling.

 • Opleider – begeleider in bedrijven en organisaties

Voor personen die ervaring hebben met het tijdelijk opleiden en begeleiden van medewerkers bij de integratie op de werkplek, zodat zij zo snel mogelijk geïntegreerd en zelfstandig inzetbaar zijn.

Het ervaringbewijs is niet iets wat je zomaar krijgt. In een gesprek en een praktische proef kan je aantonen dat je bepaalde vaardigheden wel degelijk onder de knie hebt. Als je slaagt, krijg je het ervaringsbewijs, een officieel bewijs van bekwaamheid, uitgereikt door de Vlaamse overheid.

Het ervaringsbewijs behalen is gratis. Ook de vervoersonkosten worden vergoed.

Interesse?

Contacteer de Vokans-afdeling in je buurt of surf naar www.ervaringsbewijs.be.

Open aanbod
Zoek je een open opleiding?

Vokans vzw verzorgt ook opleidingen en trainingen in open aanbod. Bent u werkzoekende, werknemer of werkgever? U kan inschrijven voor de volgende thema’s en modules:

 • Open aanbod “Mentorschap”
  Deze opleiding heeft tot doel de deelnemers vaardigheden bij te brengen op vlak van begeleiding, coaching en opleiding van leerlingen, cursisten of stagiairs in opleiding op de werkvloer.

Hier worden technieken aangeleerd om:

 1. Een opleidingsplan op te stellen
 2. Constructieve instructies en feedback te geven en afdoende te communiceren
 3. Vorderingen op te volgen, bij te sturen en te evalueren.

Module 1: eigenschappen en gedrag van een goede mentor

Module 2: werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan

Module 3: coachen, begeleiden en evalueren van medewerkers

   Kostprijs/dag: 125 euro

 • Open aanbod “Werken rond werkbaar werk”

Deze eendaagse opleiding heeft als doel leidinggevenden bewust te maken van de verschillende aspecten van werkbaar werk en hoe ze hun medewerkers hierin kunnen begeleiden en coachen. Hiervoor wordt vertrokken van de vier onderdelen van het huis van het werkvermogen. U krijgt tips en tricks mee voor het opzetten van een loopbaanbeleid of andere manieren om bewust met de waarden en competenties van de medewerkers om te gaan.

Module 1: Huis van het werkvermogen

Module 2: Loopbaanmanagement en implementatie van een loopbaanbeleid

   Kostprijs/dag: 125 euro

   Kostprijs inclusief handboek loopbaancoaching: 160 euro

 • Open aanbod “Starten met coachend leidinggeven”

Deze tweedaagse opleiding geeft u als startende leidinggevende een onderdompeling in de basisprincipes van het coachend leidinggeven. Communicatie, herkennen van competenties, leidinggeven op maat van de medewerker en de gepaste gesprekstechnieken kunnen hanteren voor het coachen en evalueren van medewerkers komen aan bod. U leert uzelf kennen als leidinggevende en focussen op competentieversterking om als leidinggevende aan de slag te gaan.

Module 1: Een competente leidinggevende

Module 2: Communicatie tussen leidinggevende en medewerker

Module 3: Omgaan met competenties

Module 4: Situationeel leidinggeven

Module 5: Coachen, begeleiden en evalueren van werknemers

   Kostprijs: 250 euro voor twee dagen

 • Open aanbod “Coachen van loopbaanvraagstukken”

Met deze opleiding wenst Vokans zicht te richten tot coaches die geloven in menselijk kapitaal en willen starten vanuit de kracht van hun werknemer/cliënt door het aanbieden van loopbaanbegeleiding of gelijkaardige dienstverleningen. Het vertrekpunt hierbij is het lemniscaatmodel van loopbaancoaching en het bijhorende handboek ‘Loopbaancoaching volgens de loopbaanlemniscaat’ van Vokans dat in 2012 werd uitgeroepen tot ESF-ambassadeur. Tijdens de opleiding raakt u meer vertrouwd met de achtergrond en het gebruik van het handboek, de werking van het lemniscaatmodel en zal u zelf diverse tools en instrumenten uittesten.

Module 1: Loopbaancoaching en gebruik van het lemniscaatmodel

Module 2: Aan de slag met instrumenten

   Kostprijs/dag: 180 euro, (inclusief handboek)

   PRAKTISCHE INFORMATIE:

Onze trainingen starten om 9u en eindigen om 16.30u. Enkel de training “mentorschap” start om 9u en eindigt om 17u. Tijdens de middag is er een broodjeslunch voorzien.

ERKENNINGEN:

Wij zijn erkende dienstverlener voor de KMO-portefeuille. Gelieve ons te verwittigen als u hiervan gebruik wenst te maken (niet mogelijk voor Mentorschap).

Na afloop van de opleiding ‘Mentorschap’ krijgen de deelnemers een bewijs van deelname dat erkend wordt om in aanmerking te komen voor de doelgroepvermindering voor mentor.

‘Starten met coachend leidinggeven’ is erkend in het kader van de toekenning van het functiecomplement aan kaderpersoneel van de gezondheidsdiensten.

INSCHRIJVINGSINFORMATIE:

Schrijf hier in of contacteer de Vokans afdeling in uw buurt.

We streven naar een minimale groepsgrootte van 6 deelnemers en maximum 12 deelnemers. Indien minder dan 6 deelnemers zijn ingeschreven, wordt de training geannuleerd.

Gratis annulatie is mogelijk tot max. twee weken voor de start van de training. Bij annulatie hierna wordt u de prijs per ingeschreven deelnemer aangerekend. U kan wel uw ingeschreven werknemer laten vervangen door iemand anders.

MEER INFORMATIE?

Een vraag, meer informatie of graag een opleiding op maat van uw onderneming?

Leen Van Nooten, stafmedewerker Vokans vzw. Tel. 02/2463491 of mail: leen.vannooten@vokans.be