Klachten

KLACHTEN

Inleiding

Bij het ondertekenen van de overeenkomst met VZW Vokans / VZW Vokans Brussel, wordt u op de hoogte gebracht van het bestaan van onze klachtenprocedure.

Bent u niet tevreden of heeft u klachten over onze werking, dan heeft u het recht om dit te melden. Een klacht kan mondeling of schriftelijk ingediend worden. Op schriftelijke klachten geven wij een antwoord binnen de 30 kalenderdagen. Het is altijd onze betrachting onmiddellijk een oplossing te bieden voor het probleem. Lukt dit niet meteen, trachten wij binnen de 30 dagen een oplossing voor te stellen.

Klachten die niet ontvankelijk zijn

– Klachten over regelgeving
– Klachten over het beleid van de overheid
– Klachten over beleidsvoornemens of verklaringen
– Klachten die betrekking hebben of feiten die langer dan 1 jaar voor indiening van de klacht hebben plaatsgevonden
– Anonieme klachten
– Klachten die ongegrond zijn
– Indien klager geen belang kan aantonen.

Behandeling van klachten

Klachten worden steeds discreet behandeld.

De schriftelijke klacht wordt behandeld door de regiomanager van de Vokans afdeling. De regiomanager is niet rechtstreeks bij de feiten (waarop de klacht slaat) betrokken.

De persoon die de klacht behandelt, respecteert het beroepsgeheim en behandelt de klacht met de nodige discretie en neutraliteit.

Wat gebeurt er met de klacht?

– De ontvangst van klacht zal binnen de 14 kalenderdagen schriftelijk bevestigd worden.
– Indien de klacht niet behandeld wordt, zal u hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht worden. De weigering tot behandelen moet steeds gemotiveerd worden.
– Binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de klacht dient de klacht afgehandeld te zijn. De bevindingen van het onderzoek naar de klacht en de motivering worden u schriftelijk meegedeeld.

Bij wie kan u terecht?

De districtmanager van VZW Vokans – Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg:
Jana De Weerdt – 0473 52 76 33

De districtmanager van VZW Vokans – Oost- en West-Vlaanderen:
Ulfet Bilimkalp – 0477 97 05 15

De algemeen directeur van VZW Vokans:
Vanessa De Ruysscher – Haachtsesteenweg 579, 1030 Schaarbeek – 02 246 34 90