Podcasts

3 Apr 2023

Jobcoaching, wat is het eigenlijk?

Met onze podcast geven we graag een antwoord op uw vraag. Onze coach, Michelle, vertelt vanuit haar ervaring over jobcoaching en wat het voor uw organisatie kan betekenen:

“We bevinden ons in een arbeidsmarkt waar werkgevers botsen op het vinden van nieuw personeel en het behouden van hun huidige personeel. Het doel van jobcoaching is duurzame tewerkstelling. Door werknemers te coachen, gaan we hen versterken in hun job en hen langer aan het werk houden.”

 

 

Onze jobcoaches bezitten een ruime expertise en beschikken over een uitgebreide toolbox waardoor ze kunnen inspelen op uw specifieke vraag.

 

Vokans vzw is een door de overheid erkend centrum voor jobcoaching en kan terugvallen op jarenlange ervaring. Wij verzorgen een professionele dienstverlening met oog op resultaat.

 

Contacteer ons