Producten

4 Nov 2022

Keolis – testimonial

Keolis is een marktleider in het bezoldigd personenvervoer in België. Vokans werkt samen met Keolis Autobusbedrijf Bronckaers om hun medewerkers te ondersteunen en versterken.

Zo organiseren we:

  • Ervaringsbewijs opleider/begeleider: ter officiële erkenning als mentor
  • Individuele coachingstrajecten
  • Collectieve training over werken in team

De stelplaatsverantwoordelijke van Hamont, Rudi Valkeneers, doorliep dit volledige traject bij Vokans. Als verantwoordelijke ziet hij toe op de goede gang van zaken en zorgt hij ervoor dat zijn twintig collega’s zich goed voelen op de werkvloer.

 

Hieronder vertelt hij over zijn ervaring:

Wat maakt dat u gekozen heeft om van start te gaan met een traject bij Vokans?

Omdat je toch regelmatig tegen problemen aanloopt in de omgang met collega’s of in bepaalde situaties.

Welke thema’s werden behandeld die relevant waren voor u?

  • Omgang met moeilijke karakters. Hoe doe je dat?
  • Karakterbepaling a.d.h.v. een kleurencode: door een aantal vragen te beantwoorden, val je in een bepaalde kleurencode en leer je welk karakter jou typeert.
  • Door gesprekken onderling leer je hoe anderen in bepaalde situaties reageren, en hoe het eventueel beter kan. Er werd ook ingegaan op individuele problemen die zich op de stelplaats voordeden.

Hoe heeft u het traject bij Vokans ervaren? Wat is u bijgebleven?

Het was een leerrijke ervaring. De ontleding van het eigen karakter waardoor de aandachtspunten naar boven kwamen, is me bijgebleven. Het was een aangename manier van lesgeven en de coach nam de tijd om dieper op bepaalde problemen in te gaan.

Zelfs na de opleiding kan ik terecht bij mijn contractpersoon van Vokans, om bijkomende hulp en raad te vragen om een probleem aan te pakken.

Welke resultaten ziet u na het traject bij Vokans?

Door de opleiding kan ik beter met moeilijke karakters en situaties omgaan. Door dingen anders en duidelijker te verwoorden en problemen te durven benoemen, merk ik in gesprekken dat personen dikwijls tot inzicht komen.

Wat typeert de samenwerking met Vokans?

Een zeer aangename samenwerking die zich echt toespitst op onze eigen bedrijfsgerelateerde uitdagingen en zich niet beperkt tot het algemene.

Ben je ook geïnteresseerd in verdere ondersteuning voor je werknemers of jezelf? We geven trainingen en coachings op maat van uw bedrijf. Verder bieden we het ervaringsbewijs aan. Hiermee behaal je een officiële erkenning als mentor. Dit kan voor zowel werknemers als werkzoekenden. Neem zeker een kijkje in ons aanbod:

Meer info via info@vokans.be of 02 246 34 85

 

Contact