02 246 34 85

Producten

18 Dec 2019

Opleiding mentorschap

Omschrijving/doelstelling

Deze opleiding heeft tot doel de deelnemers vaardigheden bij te brengen op het vlak van begeleiding, coaching en opleiding van ‘werkpleklerenden’ (diverse soorten van leerlingen, cursisten of stagiairs in opleiding op de werkvloer).
Er worden technieken aangeleerd om een opleidingsplan op te stellen, constructieve instructies en feedback te geven en vorderingen op te volgen, bij te sturen en te evalueren.

Doelgroep

Medewerkers die in hun functie begeleidings-, opleidings- en/of coachingstaken op zich nemen en zich willen bijscholen tot professionele mentor, meter/peter of werkplekcoach.

Na afloop van deze opleiding krijgen de deelnemers een bewijs van deelname/getuigschrift dat erkend wordt om in aanmerking te komen voor de doelgroepvermindering voor mentor. Let wel: om voor de doelgroepvermindering voor mentors in aanmerking te komen moet de werknemer bovendien vijf jaar professionele ervaring kunnen voorleggen in het beroep dat geheel of gedeeltelijk aangeleerd wordt in het kader van de stage of opleiding.

Inhoud

Tijdens de opleiding komen de volgende inhouden aan bod:

  • Profiel van een goede mentor
  • Situationeel leidinggeven
  • Werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan
  • Competentiegericht observeren (WAKKER-methodiek)
  • Communicatietechnieken: Verbale en non-verbale communicatie  –  LSD-techniek  –  Ik-boodschappen  –  RET-therapie  –  Complementeren  –  Feedback geven
  • Bevraging naar ervaringen (zelfreflectie)
  • Noteren van observaties en evalueren
  • Confronteren
  • Motiveren van coachees en omgaan met weerstanden
  • STARR-methodiek

Tijdsduur

We geven deze opleiding in een anderhalve dag (7 uur en 3,5 uur). De opleiding gaat door in onze opleidingslokalen of in een ruim lokaal van de onderneming zelf.

Interesse?

Contacteer de Vokans-afdeling in jouw buurt.