02 246 34 85

WIJ3

BEGELEIDING EN BEMIDDELING VOOR JONGEREN (WIJ3)

Jongeren maken de brug naar de arbeidsmarkt.

Binnen het WIJ3-project (WerkInleving voor Jongeren) begeleiden en bemiddelen we jongeren van 18 t.e.m. 25 jaar naar een opleiding, werkervaring of vaste job. Vaak is de drempel immers hoog om zich te engageren voor de arbeidsmarkt.

Door middel van sport, beweging en gezondheid zetten we individuele en collectieve acties op die attitudes, randvoorwaarden en competenties (communicatieve, sociale, beroepsspecifieke en sollicitatieskills niet alleen in kaart brengen, maar ze ook verbeteren. Mogelijke acties zijn beweegsessies, individuele gesprekken, bedrijfsbezoeken, werkplekleren en actieve bemiddeling naar werkgevers en stageplekken. Zo wordt de stap naar werk gemakkelijker.

Je kan je helaas niet meer inschrijven voor dit project.

 

Dit project kwam tot stand met de steun van de Europese Unie, ESF en de Vlaamse Overheid.

 

 

Werkzoekenden